Succurro betyder "hjälpa"

 

Kurser och Utbildning

 Vad är mental träning?                              Läs mer längre ner på sidan!

 

Succurros kurser bygger på att ge deltagarna möjlighet att tillsammans arbeta med de olika delarna av den mentala förberedelsen inför och under tävling. Kurserna är innehållsrika, pedagogiskt upplagda och innehåller många roliga och intressanta övningar och tester. Deltagarna påverkar till stor del innehållet själva.

Succurro strävar efter att varje deltagare ska känna att hon/han har fått med sig något som hjälper henne/honom i sin egen vardag. I möjligaste mån försöker vi ge viss individuell handledning under kurserna om så önskas.

Om du inte är ryttare utan aktiv inom en annan sport eller aktivitet och känner att mental träning vore något för dig så bli inte avskräckt! Skicka en förfrågan efter en kurs eller föreläsning inriktad mot din aktivitet.

Educate yourselfWatch this offer!!Vad är mental träning?

Mental träning kan innefatta allt från enklare tankemönster till avancerade övningar som man kan använda om man vill stärka och förbättra den idrott eller sysselsättning man ägnar sig åt.

Om du har lätt för att bli nervös, stressad, för lugn (!) så finns det bra verktyg som kan hjälpa dig att få fatt på nerverna för att ha rätt mängd nervositet vid rätt tillfälle.

Många idrotter innehåller riskfyllda moment. Ridningen är en av dem. Fälttävlan betraktas som en extremidrott. Därför kan rädsla vara något som kan behöva samtalas kring och arbetas med.

Målsättning pratar många vitt och brett om, men ibland fungerar det inte, och många gånger kan det vara svårt att sätta målen. Det finns många knep för att sätta nåbara och motiverande mål.

Koncentrationen kan svikta när den som bäst behövs. Många kan ha svårt att hålla fokus och koncentrationen en längre stund. Och hur länge kan hjärnan hålla koncentrationen uppe? Det finns en mängd sätt att träna koncentrationen på och även knep för att bibehålla koncentrationen när den behövs.

Andra saker som påverkar din prestation är ditt självförtroende och din attityd. Om ditt självförtroende är i botten så är det ganska troligt att du inte kommer att prestera på topp. På liknande sätt påverkar en dålig attityd din prestation.

 Tillbaka till toppen  

 

 

 

 

"Höjder som nåtts och hållits av stora män, uppnåddes inte av en slump.

Medan deras kamrater sov, kämpade de sig uppåt i natten."

/Henry Wadsworth Longfellow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Medvind
eller motvind

-Båda kan föra dig framåt"