Succurro betyder "hjälpa"

Om jag vill ha
Idrottspsykologisk Rådgivning..?

 För vem är idrottspsykologisk rådgivning?

Det är för Dig som känner att Du vill ha en förändring i tillvaron och i Din arbetssituation. Det kan vara Du som satsar på Din idrott och verkligen har ett tävlingsmål framför Dig. samtidigt som det kan vara Du som rider på hobbynivå och som känner att Du vill och behöver jobba med vissa delar inom ridningen för att det ska bli roligare att umgås med Din häst. Det kan också vara Du som "bara" behöver hjälp med att strukturera upp vardagen och ha en samtalspartner kring det en period.  

Idrottspsykologi och hälsopsykologi riktar sig mot friska människor som vill hitta sätt att göra vardagen lite lättare samtidigt som idrottspsykologisk rådgivning handlar om att hjälpa till att titta på hela personens situation för att kunna hjälpa honom eller henne att utvecklas till sin fulla potential.

Cabben och några av Uppsalas duktiga voltigeflickor

Några av de positiva effekter som 
idrottspsykologisk rådgivning kan ha för Dig
.

Du kan minska/träna bort rädslan.
Du kan öka Din koncentration i vardagen och i stressande situationer såsom t.ex. tävling.
Du kan öka Ditt självförtroende och Din självkänsla.
Du kan förbättra Dina mål och bli bättre på att nå dem.
Du kan minska stress och nervositet.
Du kan förändra Din attityd.
Din vardag kan bli mer strukturerad.
Du kan få hjälp att se händelser ur andra synvinklar.


Utöver dessa konkreta effekter så tillkommer insikter kring Dig själv och mycket annat som inte går att sätta ord på i korta meningar här utan är väldigt individuellt från person till person.  

Hem

 Tillbaka till toppen