Succurro betyder "hjälpa"

 

Personlig/Idrottspsykologisk
Rådgivning

Det här är idrottspsykologisk rådgivning

 

Idrottspsykologisk rådgivning är för alla. Det innefattas i hälsopsykologin och den positiva psykologin. Det handlar alltså om friskvård! 

De som arbetar med idrottspsykologisk rådgivning är ofta välutbildade och idag finns en utbildning i Halmstad som vidareutbildar beteendevetare i tillämpad idrottspsykologi. Alltså hur en rådgivare arbetar med en klient/kund/idrottare. Då det är en högskoleutbildning som dessutom kräver att studenterna har dokumenterade högskolestudier eller mycket god erfarenhet tidigare så borgar det för att när du konsulterar en Idrottspsykologisk rådgivare utbildad vid Halmstads högskola så arbetar du tillsammans med en kompetent och kunnig person med dokumenterad examen.

Jessika Rick arbetar med alla typer av idrottare och främst med ryttare då det är en idrott som hon kan väl och har jobbat med mycket. Hon är väl insatt i hur både häst och ryttare fungerar och har därför möjlighet att, med stor förståelse och kunskap, hjälpa ryttaren att hitta vad som kan behövas för att utvecklas vidare inom eller utanför idrotten. Hon arbetar utifrån ett kognitivt och humanistiskt perspektiv med en systemteoretiskt tanke. Hon försöker se hela människan i dess sammanhang och allt arbete utgår ifrån den människans egna förutsättningar. Grundtanken är att en lösning på ett problem som passar en person kanske inte passar en annan, och därför anpassas alltid arbetet till just den person som Jessika jobbar med. 

Jessika Rick arbetar med enskilda idrottare på olika nivåer i sitt idrottsutövande. Anledningarna kan variera, allt från att bearbeta rädslor till att hantera tävlingssituationen eller arbeta med att få idrottande och privatliv att fungera tillsammans. Det kan finnas flera orsaker till varför en person vill arbeta med en idrottspsykologisk rådgivare.

I arbetet med en idrottare så diskuteras aldrig idrottaren med någon utomstående, om inte idrottaren uttryckligen önskat det*, något som gäller även efter att samarbetet är avslutat. Det är idrottaren själv som väljer om han/hon vill berätta om samarbetet. 

 

Behöver jag idrottspsykologisk rådgivning?

Ibland kan idrotten fungera bra men det vill sig i alla fall inte… Då kan ett arbete med en idrottspsykologisk rådgivare hjälpa till att utreda vad som gör att det inte riktigt vill lossna.

Om du känner oro eller rädsla inför något av det din idrott kräver så kan en rådgivare hjälpa dig att arbeta med denna rädsla. Det är inte ovanligt att många ryttare/kuskar då och då känner rädsla när de utför vissa moment med sina hästar.

Kanske koncentrationen sviktar vid fel tillfälle eller det bara är så mycket annat i ditt liv som gör att det du vill fokusera på blir lidande. Kanske ditt liv är i förändring?

För att uppnå högre höjder behövs det att hela du är i balans och kan hitta fokus. Om det saknas kommer det bli svårare att koncentrera fullt ut på det du vill. Med en rådgivare får du möjlighet att samtala kring din idrott, hitta alternativa vägar, få verktyg för att hantera olika mentala bitar. Men också en chans att samtala kring andra detaljer som påverkar dig i din vardag som kanske i förlängningen också påverkar din prestation på och av banan.


Kontakt

 

Tillbaka till toppen

 

*Vid fall där idrottaren kan behöva professionell hjälp av någon annan, t.ex. läkare, dietist eller likn. kan rådgivaren, efter att informerat idrottaren, diskutera den aktuella problematik som ev. finns. Detta innebär att endast det som är relevant för den yrkeskår som kontaktas, kommer att förmedlas.

 

 

Den tyngsta sorgen är att inse att vi själva är enda orsaken till alla våra motgångar.
/Sofokles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I går vid tolv kände jag mig enorm. Men nu känner jag mig som trettio cent. /George Ade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du måste lämna dina bekvämligheters stad, och söka dig ut i intuitionens vildmark. Det du finner kommer vara underbart. Det du kommer att finna är dig själv. /Alan Alda