Succurro betyder "hjälpa"

Referenser*

Efter varje avslutad kurs får deltagarna anonymt fylla i en utvärdering. 
Här nedan kan du läsa ett urplock av de kommentarer som inkommit från deltagare som gått de mentala kurserna.

 

 Nedanstående kommentarer kommer från träningselever på en ridskola, 

"Jag tycker de de olika ämnena vi tagit upp har varit bra och lärorika. Jag förstod mer om de här sakerna. Gruppdiskussionerna har varit bra, vi har diskuterat nyttiga saker. Jag kommer att ha användning av det vi pratat om på kursen på träning, tävling och någon annanstans. Det jag tycker har varit bra med kursen är att jag har lärt mig att kontrollera min nervositet och annat."

 

 "Bra kurs! :-) "

 

"Intressant och lärorik kurs!"

"Gruppdiskussionerna har varit roliga, alla kunde vara aktiva. Jag kommer absolut ha användning av det vi pratat om på kursen. Jag ska ta med mina anteckningar till tävlingsplatsen. Det som har varit bra på kursen har varit allt, att du var så lugn i dig själv gjorde så att man kunde lyssna mer. En mycket bra kurs!"
 "Det som varit mycket bra på kursen har varit ämnena, kursledaren gruppen osv! Jag kommer att ha mycket användning av det vi pratat om på kursen. Jag skulle gärna vilja göra det här igen!"

"Jag tycker de olika ämnena vi pratat om var jättebra. Jag lärde mig mycket och nu är jag mer säker i mig själv."

"Det jag tycker har varit bra och lärorikt med de olika ämnena vi pratat om är att det får en att tänka efter ordentligt. Gruppdiskussionerna har varit bra för man lär sig av de andra också samtidigt som man själv tänker. Det som varit bra på kursen är att jag har lärt mig mycket mer om hur man själv kan bete sig. Man får tänka mycket själv. Tack så mycket! :-)"

 

En ryttarförenings mentala träningsgrupps kommentarer. 


"Kursen har varit bra, speciellt diskussionerna, stencilerna och övningarna. Jag har fått upp ögonen för något nytt och väldigt viktigt.

Bra med olika ämnen på kursen eftersom alla är olika men ändå hänger ihop med varandra. Mycket bra med diskussion där man får höra allas tankar och deras funderingar om olika saker."

 

"Jag tycker att kursen och ämnena har varit bra. Bra övningar, tankeövningar och stenciler mm. Det var bra att prata/diskutera i grupp. Ta del av andras idéer och upplevelser. Jag tycker det skulle varit kul att träffas i klubben 1 gång/termin för att diskutera mer som en typ en uppföljning."

Nedanstående kommentarer kommer från deltagare i en träningsgrupp på en ridskola, 

"Diskussionerna har varit mycket givande, ämnena har varit mycket bra och jag upplever att jag har användning av det vi pratat om. Det har varit bra med olika åldrar i gruppen. Jag hoppas vi kan ha uppföljning på det här."
"Det som varit bra på kursen har att vi gått igenom flera olika saker. Att vi även fått diskutera i gruppen och gjort övningar. Och det har varit bra att vi fått papper. Det har varit bra med gruppdiskussionerna på så sätt att alla har varit delaktiga och att man fått ta del av andras tankar och åsikter."
"De olika ämnena har varit bra, typiska ämnen som behövs. Diskussionerna har givit många olika exempel där många var aktiva och utbytte erfarenheter.  Jag har fått nya tankesätt, en ny syn på vissa saker och det svåra blir väl att komma ihåg det.. Jag har verkligen uppskattat diskussionerna."

 

"Jag tycker att ämnena och gruppdiskussionerna har varit användbara och mycket bra. Jag kommer har stor användning av det vi pratat om på kursen. Du som lärare har varit bra! Jag tycker den mentala träningen var jättebra! TACK!"

En islandshästförenings mentala träningsgrupps kommentarer

"Ämnen har varit jättebra och nyttiga. Jag tycker att jag haft användning av det vi pratat om och jag tycker att jag redan kunnat vända vissa beteenden. Jag har kommit till några insikter om mig själv som jag inte trodde, t.ex. att dåligt självförtroende tar mycket mer plats än jag trodde."
"Var och ett ämne har givit mig någonting. Mycket givande, inte bara i bara i "hästsammanhang". Det har varit givande med erfarenhetsutbyten i gruppdiskussionerna. Jag kommer absolut ha användning av det vi pratat om på kursen. Jag kommer bli mer fokuserad och så ska jag försöka koncentrera mig bättre. Uppgifterna med självtester är roliga. Jag tycker du är en bra kursledare. Lugn och sansad, man känner sig inte stressad".
Bra mix på ämnen. Det var intressant med hästens betydelse. Det är svårt att isolera sig själv när man har med ett djur att göra. Men det tänker man kanske inte på i första hand, utan alla kurser handlar om ryttaren, och inte hur hästen påverkas av stress, mindre sömn etc. Gruppdiskussionerna var bra, det var bra att det fanns tid för det och du lyckades  styra oss tillbaka till ämnet. Det har varit bra att vi fått tid att prata och backa tillbaka. Ingen stress! Kul med övningar. Ämnena vi har gått igenom har varit bra och givande. Alla tips och ahaupplevelser har gjort kursen rolig. Det har varit intressant att höra andras sätt att se på saker och hur man löser dem.

 

*I arbetet med en idrottare diskuteras idrottaren aldrig med någon utomstående, om inte idrottaren uttryckligen önskat det. Det gäller även efter att samarbetet är avslutat. Idrottaren själv kan välja om han eller hon vill berätta om samarbetet.